رد کردن لینک ها

مقایسه نسخه‌های سوم و چهارم از استاندارد ICB

مقدمه

 انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)، نخستین انجمن بین‌المللی در زمینۀ مدیریت پروژه است که فعالیت خود را از سال ۱۹۶۵ میلادی آغاز نمود. این انجمن به‌طور فعال بدنبال ارتقای شایستگی مدیریت پروژه در افراد، اعضای تیم، سازمان‌ها، آژانس‌های دولتی و … است. از همین‌روی با جمع‌آوری و مستندسازی نظرات مدیران پروژه، مجموعه‌ای را تحت عنوان مبنای شایستگی مدیریت پروژه (ICB)  منتشر می‌کند که نخستین ویرایش این مجموعه در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. ویرایش دیگر این استاندارد در سال ۱۹۹۹ به چاپ رسید که با توجه به مبنای شایستگی مورد استفاده در چهار انجمن مدیریت پروژه در اروپا تدوین شده بود. تمرکز اصلی ویرایش دوم بر توصیف دانش و تجربۀ مورد نیاز برای بررسی موضوعات فنی در مدیریت پروژه بوده است. در این ویرایش نگرش فردی مدیران پروژه و بستر کلی که مدیریت پروژه در آن عملیاتی می‌شود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما با توجه به این‌که مدیران پروژه پروژه‌ها، طرح‌ها و سبد پروژه‌های خود را در بستری با تغییرات سریع و با حضور ذینفعان مختلف و عوامل مؤثر خارجی مدیریت می‌کنند، لذا نیاز به شایستگی‌های رفتاری در مدیران پروژه و اعضای تیم نیز احساس می‌شد. از همین روی انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه اقدام به انتشار ویرایش سوم استاندارد ICB در سال ۲۰۰۶ نمود که در این ویرایش ۴۶  شایستگی مدیران پروژه در سه بخش فنی، رفتاری و بستر پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت آخرین ویرایش این استاندارد که با رویکردی جدید به بررسی شایستگی‌های مورد نیاز مدیران پروژه پرداخته است، در سال ۲۰۱۵ منتشر شد. یکی از تغییرات بوجود آمده در این ویرایش تغییر عنوان استاندارد به مبنای شایستگی فردی است. عنوان این استاندارد در ویرایش‌های قبلی آن مبنای شایستگی IPMA بوده است. در ادامۀ این نوشتار قصد داریم با جزئیات بیشتری به بررسی تفاوت‌های ویرایش سوم و چهارم این استاندارد بپردازیم.

ویرایش چهارم استاندارد ICB و تفاوت آن با ویرایش سوم

حرفه مدیریت پروژه به سرعت در حال تغییر است. سازمان‌ها بدنبال بهبود توانایی‌های خود در تعریف و اجرای حوزه‌های جدید کاری هستند. مدیریت پروژه به عنوان روشی پایدار در ایجاد تغییر در جهان ایجاد شده است چرا که امروزه پروژه‌ها، طرح‌ها و سبد پروژه‌ها پیشرو تغییر در جهان هستند. پروژه‌ها منجر به تولید محصولات و خدمات جدید، سرمایه‌گذاری و توسعه، رشد قابلیت‌ها، پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های نوین می‌شود. متخصصین آینده در محیطی با علایق مشترک و گاهاً متضاد ذینفعان به فعالیت خواهند پرداخت و بواسطۀ حجم زیاد اطلاعات و عدم ارتباطات کافی به چالش کشیده خواهند شد و بر اساس تونایی‌شان در ارائه محصولات یا خدمات در راستای استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. لذا افزایش چنین چالش‌هایی، انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه را بر آن داشته است که ویرایش چهارم استاندارد شایستگی فردی مدیریت پروژه را منتشر کند. تفاوت عمده ویرایش چهارم با موارد مشابه قبلی در این است که این ویرایش به توصیف قلمروهای تخصصی موجود در کسب‌وکار امروز که مشتمل بر مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه است، می‌پردازد. به عبارت دیگر ویرایش چهارم استاندارد ICB به توصیف شایستگی‌ها در قالب نقش‌های ویژه (ماند مدیر پروژه) نمی‌پردازد؛ بلکه به توصیف شایستگی‌ها در قلمروهای ذکر شده می‌پردازد. مهم‌ترین دلیل این تغییر از دیدگاه IPMA این است که نقش‌ها و عناوین آن‌ها در زبان‌ها و نیز صنایع مختلف، با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین این ویرایش به بیان شایستگی‌هایی می‌پردازد که برای مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه دارای اهمیت است. هر یک از این قلمروها می‌تواند نقش‌های مختلفی را که با شایستگی در آن قلمرو تناسب دارد، در بر گیرد. این قلمروها دربرگیرنده ۲۹ جزء از شایستگی هستند که در سه حوزه شایستگی شامل شایستگی در افراد، شایستگی‌های تجربی و شایستگی در نگرش تقسیم‌بندی شده‌اند. چشم شایستگی که در ویرایش سوم مبتنی بر شایستگی‌های فنی، رفتاری و شرایط محیطی پروژه بوده است در این ویرایش به شایستگی در افراد، شایستگی‌های تجربی و شایستگی در نگرش تغییر کرده است (شکل ۱). همچنین ۴۶ جزء شایستگی مدیران پروژه در ویرایش سوم به ۲۹ جزء شایستگی در ویرایش چهارم تغییر پیدا کرده است. جزئیات شایستگی‌ها در هر یک از ویرایش‌ها در جدول ۱ نشان داده شده است.

چشم شایستگی

جدول ۱- اجزای شایستگی در ویرایش سوم و چهارم استاندارد ICB

اجزای شایستگی در ویرایش سوم و چهارم استاندارد ICB

در ICB4، شایستگی‌های مرتبط با بستر، شایستگی‌های فردی و نیز اجتماعی مدیر پروژه نسبت به شایستگی‌های فنی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. این امر بدلیل افزایش پیچیدگی در بستر پروژه‌، طرح و سبد پروژه و نیز افزایش تمرکز بر اثربخشی و کارآیی رخ داده است. امروزه مدیران در کنار شایستگی‌های تجربی به شایستگی مرتبط با افراد و نیز مهارت‌هایی در نگرش نیز نیاز دارند. به عبارت دیگر در ویرایش چهارم استاندارد ICB در مقایسه با ویرایش سوم که تأکیدش بیشتر بر شایستگی‌های فنی بوده، تأکید بیشتری بر شایستگی‌های رفتاری و شایستگی‌های مرتبط با افراد دارد.

از دیگر تفاوت‌های بوجود آمده در ویرایش چهارم استاندارد ICB نحوه ساختاربندی مطالب ارائه شده است. هر جزء از شایستگی از تعدادی شاخص‌های کلیدی شایستگی (KCI’s) تشکیل شده است. شاخص‌های کلیدی شایستگی حوزه‌های اصلی آن شایستگی را تشریح نموده و بگونه‌ای ارائه شده است که افراد می‌توانند سطح شایستگی خود را با توجه به این شاخص‌ها ارزیابی کنند. به منظور تسهیل در ارزیابی سطح شایستگی، هر یک از اجزا از تعداد مشخصی معیار تشکیل شده است که اقدامات ضروری یا لازم را برای آن شاخص کلیدی نشان می‌دهد. در ویرایش سوم پس از توصیف هر جزء از شایستگی، گام‌های احتمالی فرآیند و شایستگی کلیدی در سطوح مختلف A، B، C و D (بر اساس سطوح گواهینامۀ IPMA) ارائه شده است.

در پیوست C ویرایش چهارم، IPMA اقدام به ارائۀ نقشۀ راهنمایی نموده است که می‌توان در آن هر یک از اجزای شایستگی مدیریت پروژه در ویرایش سوم و معادل آن را در ویرایش چهارم ملاحظه نمود. به عنوان مثال یکی از اجزای شایستگی فنی مدیر پروژه بر اساس ویرایش سوم، موفقیت مدیریت پروژه است. این جزء از شایستگی معادل طراحی پروژه (جزء دوم شایستگی تجربی)، استراتژی (جزء اول شایستگی در نگرش) و نتیجه‌محوری (جزء دهم شایستگی در افراد) در ویرایش چهارم است.

برای دریافت ترجمه آخرین نسخه از استاندارد مبانی شایستگی فردی مدیران پروژه، طرح و سبد پروژه و ارتباط با مترجم آن، با شماره تماس گروه مهندسی سانا پی ارتباط حاصل فرمایید. 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه