رد کردن لینک ها

آزمایش V-B برای تعیین روانی بتن تازه (استاندارد BS1882 Part2)

 تعریف وی بی (V-B)

آزمایش وی بی همان تست مکانیکی اسلامپ است. از این روش برای تعیین کارایی بتن‌های با کارایی خیلی پایین یا سفت مانند بتن غلطکی استفاده می‌گردد. در این روش نمونه بتن تازه تحت لرزش های سینوسی قرار می‌گیرد. این دستگاه برای بتن تازه اختلاط یافته که درآزمایشگاه یا کارگاه ساخته شده و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه آن ۵۰ میلیمتر یا کمتر است، کاربرد دارد و درصورتی که حداکثر اندازه اسمی سنگدانه بزرگتر از ۵۰ میلیمتر باشد، سنگدانه های بزرگتر باید مطابق با استاندارد ASTM C172 حذف شوند. کاربردهای این آزمایش برای آزمون بتن غلطکی متراکم و آزمون سایر انواع بتن نظیر سنگدانه آمیخته با سیمان و مخلوط های خاک سیمان نیز کاربرد دارد.

 استانداردهای معتبر برای آزمایش

طبقه‌بندی روانی بتن بر اساس آزمون استاندارد بتن تازه به روش وی بی در استاندارد ملی ایران بشماره ۳۵۱۸ (این استاندارد باطل نشده) صورت گرفته بود. در حال حاضر روش کار با دستگاه وی بی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید، بنام استاندارد بتن روش ساخت بتن غلطکی متراکم درقالب‌های استوانه‌ای با استفاده از میز لرزان  به شماره ۱۲۵۹۸ ISIRI می‌باشد. که در این استاندارد توضیحات درباره ساخت دو تیپ قالب نمونه از بتن غلطکی مطرح شده است.

 دستگاه آزمایش وی بی

این دستگاه برای ساخت نمونه های استوانه ایی بتن غلتکی (RCC)  و همچنین جهت تعیین زمان ثبات و چگالی این نوع بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

لوازم و ابزار آزمایش وی بی

وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایش وی بی بتن خشک به شرح ذیل می‌باشد:

ظرف:

ظرف باید کاملا آب بندی شده و بدنه آن محکم ساخته شود، بطوریکه در برابر ضربه و زنگ زدگی مقاوم باشد. ظرف مورد استفاده فلزی و شکل استوانه و قطر داخلی آن ۵±۲۴۰, ارتفاع ۲۰۰, ضخامت دیواره آن ۳ و ضخامت کف آن ۷/۵ میلیمتر می‏باشد.

قالب:

قالب فلزی (همان قالب اسلامپ)، بشکل مخروط ناقص توخالی , به ابعاد قطر پایه ۲±۲۰۰, قطر فوقانی ۲±۱۰۰و ارتفاع ۲±۳۰۰ میلیمتر باضخامت حداقل ۱/۵ میلیمتر که قسمت بالا و پائین آن باز و قائم بر محور مخروط است.

 صفحه:

صفحه شفاف افقی متصل به میله در روی لوله اتصال که در انتهای میله عصا شکل گردان نصب شده است . میتواند در ارتفاع مختلف توسط پیچ میزان گردد. قطر صفحه شفاف ۲±۳۳۰و ضخامت آن ۲±۱۰میلیمتر می‏باشد.

وزنه:

مستقیما بر روی صفحه شفاف قرار دارد بطوریکه جمع وزن میله متحرک، صفحه شفاف و وزنه ۵۰±۲۷۵۰ گرم می‏باشد. میله متحرک (J) به میلیمتر درجه‏ بندی شده و می‏تواند اسلامپ بتن را اندازه ‏گیری و ثبت نماید.

میز ارتعاش:

میز ارتعاش بطول ۳۸۰ و عرض ۲۶۰ میلیمتر بوده و بر روی چهار ارتعاش‏گیر لاستیکی قرار دارد.

میله تراکم:

شکل میله راست بوده و مقطع آن دایره‏ ای و جنس آن از فولاد و یا از فلز مناسب دیگری می‏باشد. قطر میله تراکم ۱۶ میلیمتر و طول آن ۶۰۰ میلیمتر و انتهای آن باید حالت نیم کره‏ ای داشته باشد.

زمان سنج:

زمان سنج باید زمان را با دقت ۵/۰ ثانیه ثبت نماید.

 روش انجام کار با دستگاه وی بی

با توجه به شکل داده شده توضیحات ذیل ارائه می گردد.

– دستگاه اندازه ‏گیری وی بی را بطور افقی بر روی کف صلبی قرار داده و ظرف (A) را توسط پیچ‏ های (H) بر روی میز ارتعاش (G) محکم نمائید قالب (B) را مرطوب یا به روغن آغشته نموده و در ظرف قرار دهید .

– قیف (D) را چرخانده تا بالای قالب قرار گیرد.

– سپس آنرا به آرامی بطرف پائین برده و بر روی قالب قرار دهید.

– برای جلوگیری از حرکت قالب از کف ظرف (A) پیچ (F) را محکم نمائید.

– قالب اسلامپ را (در چهار مرحله هر بار ۲۵ ضربه) از بتن پر نموده و توسط میله تراکم طبق استاندارد

ملی ایران بشماره ۴۹۲ متراکم نمائید.

– سپس پیچ (F) را آزاد نموده و قیف را به محل اولیه آورده و بتن مازاد را از سر قالب صاف نمائید.

– آنگاه با استفاده از دستگیره ‏ها قالب را به صورت کاملا عمودی از روی بتن بردارید.

– صفحه شفاف (C) را بر روی بتن چرخانده و پیچ (Q) را آزاد نمائید و با دقت و آرام صفحه را به طرف پائین حرکت دهید تا با بتن تماس گیرد.

– حال عدد اسلامپ بتن را می‏ توان با کمک خط کش میلیمتری اندازه گرفت.

– مشروط بر اینکه بتن فرو ریخته در اطراف مخروط بتن با دیواره ظرف در تماس نباشد.

– پیچ (F) را محکم نموده و همزمان با آن اطمینان حاصل نمائید که پیچ (Q) آزاد می‏ باشد بطوریکه صفحه شفاف (C) بتواند به آسانی به داخل ظرف بلغزد.

– سپس ارتعاش میز را شروع نموده و همزمان با آن زمان سنج را بکار اندازید.

– از پشت صفحه شفاف تراکم بتن را مشاهده نمائید.

– به محض اینکه پشت صفحه شفاف بطور کامل با دوغاب پوشیده شد، زمان سنج رامتوقف ساخته و ارتعاش میز رانیز قطع نمائید.

** زمان بدست آمده به ثانیه را عدد وی بی یا vee bee time می نامند.

در جدول زیر محدوده این زمان نسبت به روانی بتن مشخص شده است.

میزان روانی عدد وی بی (ثانیه)
خارج از محدود بیشتر از ۳۰
به شدت خشک ۳۰-۱۸
خیلی سفت ۱۸-۱۰
سفت ۱۰-۵
خمیر سفت و خارج از محدوده ۵-۳
خمیر و خارج از محدود ۳-۰

 

 نکات اجرایی عملیاتی آزمایش وی بی

۱- محدوده قابل قبول برای این آزمایش بین ۵ الی ۳۰ ثانیه می باشد.

۲- آزمونه های بتنی باید در مدت ۴۵ دقیقه پس ازاتمام اختلاط بتن ساخته شوند.

۳- بتن های سفت تا کاملا خشک، مستعد جداشدگی در حین جابجایی هستند.

۴- قالب‌های فلزی راقبل از قالب گیری با مواد روغنی مناسب یا مواد پیوند زدا پوشش دهید.

۵- برای به حداقل رساندن جداشدگی باید در نمونه برداری، انتقال، اختلاط مجدد و آزمون بتن دقت شود.

۶- سربار باید درمرکز قالب قرار گیرد. درغیر اینصورت سربار را به صورت عمودی بدون اعمال فشار بصورت دستی دربالای آزمونه نگه دارید.

  اطلاعات خروجی از آزمایش وی بی

گزارش نتایج آزمایش باید شامل موارد زیر باشد :

۱- استاندارد مورد استفاده

۲- زمان و تاریخ آزمایش

۳- مشخصات آزمونه

۴- زمان ( وی – بی ) به ثانیه

۵- اسلامپ آزمونه ( در صورت قابل قبول بودن نحوه آزمایش )

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه