رد کردن لینک ها

آزمایش برش پره (Vane shear Test)

آزمایش برش پره:

 

شماره استاندارد آزمایش ASTM D2573-08
هدف محاسبه مقاومت برشی زهکشی نشده برجا و همچنین تعیین حساسیت رس های نرم
کاربرد فقط بر روی خاک های رسی انجام می شود

 

آزمایش درجای برش پره یا وین که نوع آزمایشگاهی آن نیز موجود است، از آزمایشات پرکاربرد در تعیین مقاومت برشی برجای خاک­های رسی می­باشد. این دستگاه برای اولین بار تعیین مقاومت برشی برجا و همچنین حساسیت رس های نرم را ممکن ساخت. در این آزمایش امکان بررسی مقاومت برشی زهکشی نشده خاک های رسی در جهات مختلف وجود دارد. این ابزار معمولا از چهار صفحه فلزی نازک هم اندازه تشکیل شده است که به یک میله فلزی پیچشی جوش داده می شود و با اعمال لنگر پیچشی بر میله فلزی وچرخاندن آن با نرخ ۶ تا ۱۲ درجه در دقیقه تا وقوع گسیختگی و قرائت لنگر پیچشی در لحظه گسیختگی، می توان مقدار مقاومت برشی زهکشی نشده را اندازه گیری نمود.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه