رد کردن لینک ها

آزمایش دانسیته در محل به روش مخروط ماسه (Sand-Cone method)

 

شماره استاندارد آزمایش ASTM D1556
هدف تعیین وزن مخصوص خاک در محل
کاربرد برای خاک هایی مناسب است که چسبندگی مناسب داشته باشند و همچنین درصد قابل توجهی سنگ یا مصالح بزرگتر از ۳۸ میلیمتر نداشته باشند

 

آزمایش تعیین وزن مخصوص خشک خاک (ɣd) در محل به روش مخروط ماسه، در پروژه‌های راه‌سازی و سدسازی به منظور کنترل صحت انجام عملیات تراکم و در پروژه‌های ساختمانی برای اطلاع از میزان تراکم خاک و تعیین ظرفیت باربری ساختگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در زمان انجام عملیات آگاهی از وزن ماسه لازم برای پرکردن قیف مخروط ماسه مفید و ضروری است به همین دلیل در این آزمایش از نوع مخصوصی از ماسه به نام ماسه اتاوا استفاده می‌شود. در ابتدای کار باید وزن مخصوص ماسه اتاوا را تعیین کرد. برای این کار از آب استفاده می‌شود. بدین ترتیب که ظرف مخصوصی پر از آب می‌شود و وزن ظرف و آب را به دست می آید. وزن ظرف نیز اندازه گیری می‌شود. تفاضل این دو عدد برابر وزن آب داخل ظرف است و به این ترتیب حجم ظرف به دست می آید. سپس همان ظرف از ماسه اتاوا پر شده و توزین می‌شود. بدین طریق می‌توان وزن ماسه داخل ظرف را به دست آورد. از تقسیم کردن وزن به دست آمده برای ماسه به حجم ظرف وزن مخصوص ماسه اتاوا به دست می آید.

در این قسمت هدف به دست آوردن وزن ماسه درون مخروط می باشد. بنابراین ابتدا دستگاه استوانه دانسیته روی سطح محکم و صافی قرار می‌گیرد. شیر خروج ماسه بسته و مقداری در آن ماسه در ظرف ریخته می شود. سپس شیر ظرف باز شده تا مخروط زیر دستگاه از ماسه پر شود. شیر را بسته و باقیمانده ماسه داخل دستگاه وزن می‌شود تا پس از کسر آن از وزن ماسه اولیه وزن ماسه زیر مخروط به دست آید. یا می‌توان ماسه را مستقیماً به دقت وزن کرد.

برای تعیین وزن مخصوص خاک در محل به طریق زیر عمل می شود :

سطح محلی که آزمایش می‌شود باید صاف باشد. استوانه دانسیته روی سطح صاف قرار داده می‌شود. حدود اطراف کف استوانه دانسیته روی زمین مشخص می‌شود. چاله آزمایش در وسط محدوده‌ای که روی زمین مشخص شده حفر می‌شود. در حین حفر چاله باید دقت شود که دیواره چاله خراب نشود و خاک کنده شده کاملا در ظرفی جمع آوری و هیچگونه مصالحی دور ریخته نشود. استوانه دانسیته که مقدار معینی ماسه در آن ریخته شده روی چاله درست در محل مورد نظر قرار داده می‌شود، بطوریکه سوراخ شیر در مرکز چاله قرار گیرد. شیر خروج ماسه باز می شود تا چاله پر از ماسه شود. وقتی جریان ماسه به داخل چاله متوقف شد، شیر بسته می شود.
ماسه باقیمانده در دستگاه وزن می گردد. خاک کنده شده از چاله نیز وزن می شود. خاک کنده شده از چاله به خوبی مخلوط شده و مقداری جهت تعیین درصد رطوبت برداشته و پس از توزین در گرمخانه قرار می‌گیرد. پس از آن که نمونه خاک در گرم خانه خشک شد (بعد از ۲۴ ساعت) نمونه وزن شده و از اعداد به دست آمده درصد رطوبت خاک محاسبه می‌شود. در نهایت با داشتن وزن خاک تر و بدست آمدن حجم ماسه داخل چاله با استفاده از چگالی ماسه، که برابر با حجم خاک خروجی است چگالی تر خاک بدست می آید.

 

دانلود استاندارد ASTM برای این آزمایش

ویدئو آموزشی:

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه