رد کردن لینک ها

آزمایش دیلاتومتری تخت

  • آزمایش دیلاتومتری تخت:

 

شماره استاندارد آزمایش ASTM D6635
هدف تخمین میزان تغییر شکل پذیری توده سنگ
کاربرد بر روی تمامی خاک ها قابل انجام است

 

دیلاتومتر تخت توسط Marchetti در سال ۱۹۸۰ و سپس Schmertmann در سال ۱۹۸۶ به ‌عنوان وسیله‌ای ساده جهت تعیین فشار افقی خاک بر شمع ‌های تحت بارگذاری جانبی ساخته شد. طرح کنونی دیلاتومتر تخت شامل تیغه تختی به ضخامت ۱.۵ سانتیمتر و عرض ۹.۶ سانتیمتر با یک غشاء مدور به قطر ۶ سانتیمتر در مرکز آن می‌باشد.

آزمایش با نفوذ تیغه تحت سرعت ثابت ۲ سانتیمتر بر ثانیه به داخل زمین آغاز می‌گردد و در هر بازه نفوذ ۲۰ سانتیمتری، دو تا سه قرائت فشار انجام می‌شود. قرائت A در زمانی انجام می‌گیرد که غشاء با اولین حرکت در تماس با خاک قرار می‌گیرد. قرائت B مربوط به زمانی است که غشاء به اندازه ۱.۱ میلیمتر به داخل خاک اطراف وارد می‌شود و در صورت نیاز، فشار C نیز که فشار مربوط به وضعیت اولیه است قرائت می‌گردد. فشار‌های A و B  با در نظرگیری تصحیح سختی غشاء به P۰ و P۱اصلاح می‌گردد که از طریق آن‌‌ها پارامتر‌های اصلی مانند شاخص دیلاتومتری (ED) یا شاخص مصالح (ID) محاسبه می‌گردد.

محققین مختلف، ارتباطات مناسبی بین این شاخص‌ها و پارامتر‌های فیزیکی و مکانیکی خاک برقرار نموده‌اند که از طریق آن‌‌ها امکان تعیین این خصوصیات وجود خواهد داشت.

از مزایای عمده آزمایش دیلاتومتری می‌توان به دو مورد ذیل اشاره نمود:

الف- دیلاتومتر وسیله‌ای ساده و اقتصادی برای تعیین خصوصیات مکانیکی خاک مانند سختی، مقاومت و تاریخچه تنش با قابلیت تکرار بسیار بالا در اعماق متوالی در یک محل است.

ب- به دلیل هندسه و شکل دیلاتومتر، میزان دست‌خوردگی توده خاک از جمله کرنش‌های برشی و حجمی و غیریکنواختی ناشی از قراردادن این وسیله در هر عمق جهت تعیین خصوصیات خاک حداقل است که منجر به ارزیابی دقیق‌تری از شرایط و ویژگی‌های مکانیکی خاک خواهد شد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه