رد کردن لینک ها

آزمایش Downhole

 

شماره استاندارد آزمایش ASTM D7400-14
هدف شناسایی لایه بندی و تعیین تیپ زمین باتوجه به آیین نامه ۲۸۰۰ و تخمین پارامترهای دینامیکی بر میبنای سرعت انتشار امواج طولی و عرضی
کاربرد در تمامی شرایط و بروی توده های خاک یا سنگ قابل انجام است

 

این آزمایش درون گمانه‌ای به هدف شناسایی لایه بندی خاک و مقاومت آن‌ها استفاده می‌گردد. اساس این روش بر مبنای اندازه گیری سرعت انتشار امواج فشاری و برشی و استفاده از آن جهت تفکیک لایه ها و تخمین پارامترهای دینامیکی خاک می‌باشد. در این آزمایش، گمانه ها می بایست به روش ماشینی حفاری شده و پس از قرارگیری لوله از جنس PVC، متناسب با قطر ژئوفون های درون گمانه، اطراف لوله از ماسه ریزدانه با دانه‌بندی یکنواخت پر گردد (گمانه اصطلاحا گراول پک شود) به نحوی که لوله کاملاً در جای خود ثابت قرار گیرد.

منبع ارتعاش در سطح زمین و ژئوفون ها درون گمانه قرار می گیرند و با ایجاد ارتعاش در سطح زمین و دریافت امواج در اعماق مختلف، با توجه به زمان و فاصله طی شده توسط موج های ارتعاشی، سرعت آن‌ها در اعماق مختلف قابل محاسبه خواهد بود و با توجه به تغییرات سرعت موج در خاک‌های با جنس مختلف، امکان شناسایی لایه‌بندی و جنس خاک و نیز تخمین برخی از پارامترهای خاک فراهم است.

دانلود استاندارد ASTM برای این آزمایش

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه