رد کردن لینک ها

آزمایش برش مستقیم

  • آزمایش برش مستقیم:

 

شماره استاندارد آزمایش ASTM D3080, AASHTO T236
هدف محاسبه پارامترهای مقاومت برشی خاک
کاربرد برای تمامی خاک های عبوری از الک ۴ قابل اجرا می باشد

 

یکی از قدیمی ترین آزمایش های تعیین مقاومت برشی خاک، آزمایش برش مستقیم است. در این آزمایش تنش های وارد بر سطحی که در آن گسیختگی رخ می دهد در سراسر آزمایش مستقیما کنترل می شود. دستگاه برش مستقیم اساسا مرکب از یک قوطی  که در جهت افقی به دو قسمت تقسیم شده است. قسمت پایین به طور ثابت به پایه دستگاه اتصال یافته و بدون حرکت است در حالیکه قسمت بالایی آزاد است و می تواند در هر دو جهت افقی و قائم حرکت کند (مقدار حرکت را می توان بوسیله گیج، اندازه گیری نمود). مقاومت برشی توده خاک, مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می تواند برای مقابله با گسیختگی یا لغزش در امتداد هر صفحه داخلی، بروز دهد. برای تحلیل مسائل پایداری خاک نظیر ظرفیت فشاری، پایداری شیروانی ها و فشار جانبی بر روی سازه های حائل خاک، لازم است طبیعت مقاومت برشی به خوبی شناخته شود.

 

آزمایش برش مستقیم به دو طریق می تواند انجام شود :

۱-با کنترل تنش: با مساوی بودن نیروی برشی، تغییر شکل در مراحل مختلف اندازه گیری می شود.

۲-با کنترل تغییر شکل: تغییر شکل ها اعمال می شوند ونیروی برشی نظیر هرکدام محاسبه می شود.

 

برای  انجام آزمایش ابتدا خاک مورد نیاز را با ترازو جدا کرده وبه صورت لایه لایه درون جعبه برش ریخته و متراکم می کنیم. این کار را توسط ورق فولادی و ضربه زدن با چکش انجام می دهیم. باید گوشه های جعبه برش با دقت پر شود تا گوشه ها خالی نباشد. سپس نمونه به روی دستگاه برش برده می شود. این دستگاه شامل یک جایگاه بار گذاری قائم (که دارای بازو می باشد و برای عمده دستگاه ها، هر ۱ کیلو گرم  ۱۰ کیلو گرم بار به نمونه وارد می کند) و یک موتور بارگذاری برشی که سرعت های قابل تنظیم دارد، می باشد. جعبه برش را در مکان خود قرار داده و سپس بازوی دستگاه تراز می شود. محور اندازه گیری تغییر مکان عمودی را مماس بر بازو کرده و مفصل بالایش در جایگاه سربار صفحه برش قرار می گیرد. بعد از آن گیج ها روی صفر تنظیم می شوند و دو پیچ جعبه برش را باز کرده و دو پیچ دیگر حدود یک یا دو دور باز می شوند تا نمونه به راحتی برش بخورد. زمانی آزمایش خاتمه می یابد که نمونه به اندازه  ۲۰% ضلع جعبه برش تغییرمکان دهد یا نیروسنج ثابت بماند و یا به عقب برگردد.

 

ویدئوی آموزشی (قسمت اول):

ویدئوی آموزشی (قسمت دوم):

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه