رد کردن لینک ها

آزمایش تک محوری

 

شماره استاندارد آزمایش ASTM D2166, AASHTO T208
هدف اندازه گیری تقریبی مقاومت برشی خاک چسبنده
کاربرد برای نمونه های خاک ریزدانه دست نخورده استفاده می شود

 

مقاومت فشاری تک محوری عبارت است از حداکثر نیروی وارد بر واحد سطح به هنگام شکست نمونه و یا نیروی وارد بر واحد سطح هنگامی که ۲۰% کرنش محوری انجام می گیرد. این نوع آزمایش را می توان به دو روش انجام داد :

  • روش تنش کنترل شده
  • روش کرنش کنترل شده

عمدتا از روش کرنش کنترل شده استفاده می شود و از انجام روش تنش کنترل شده به علت مشکل بودن اجرا صرف نظر می شود.

برای  به دست  آوردن  مقا ومت  برشی  یک  نمونه  خاک، از پوش  گسیختگی موهر – کولمب استفاده می شود، این پوش گسیختگی در صفحه τ –σ  به پارامتر های φ و c وابسته است که مؤ لفه های مقاومت برشی خاک هستند. در آزمایش تک محوری  امکان زهکشی  به نمونه داده نمی شود،  بنابراین نمونه دارای φ نمی باشد.

 

روش انجام :

مقداری خاک خشک برداشته  و به میزان ۲۰% خاک خشک، به آن آب اضافه می کنیم. خوب خاک را مرطوب می کنیم و سپس مقداری خاک را درداخل قالب که قبلا دیواره آن را روغن زده بودیم، می ریزیم و در هر بار خوب آن را می کوبیم و این کار را تا تمام شدن خاک ادامه می دهیم. سپس نمونه را از داخل قالب بیرون آورده و آن را درمرکز صفحه در پایین دستگاه بارگذاری قرار می دهیم. دستگاه را طوری تنظیم می کنیم که بدون وارد کردن نیرو با نمونه تماس پیدا کند. سپس عقربه گیج را روی صفر قرار داده و سرعت بار گذاری را طبق استاندارد ۰.۵ تا ۲ میلی متر بر دقیقه قرار می دهیم و به ازای هر ۱۵ ثانیه  بار وارده  و تغییر شکل را اندازه می گیریم. آزمایش  در یکی از حالات زیر متوقف می شود:

۱-    بار در نمونه کاهش یابد

۲-    برای دو قرائت مقدار یکسانی حاصل گردد

۳-    تغییر مکان آن ۲۰% نمونه اولیه باشد

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه