رد کردن لینک ها

آزمایش خمش میلگرد

آزمایش خمش میلگرد:

این آزمون به دو صورت خمش سرد و خمش مجدد طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۱۰۳ انجام می شود.

 خمش سرد:

برای انجام این آزمایش باید از دستگاه خمش که اصول کار آن در شکل زیر نشان داده شده است، استفاده نمود. در این شکل سنبه و تکیه­ گاه می چرخند و حامل دوران ندارد. در دیگر حالات ممکن است حامل بچرخد و سنبه یا تکیه ­گاه دوران نداشته باشند.

 

خمش میلگرد

۱- سنبه

۲- تکیه­ گاه

۳- حامل

در آزمون خمش می توان از دستگاهی با یک سنبه و چند تکیه­ گاه نیز مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۶ استفاده نمود.

آزمون باید در دمای بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انجام شود، مگر اینکه به گونه ­ای دیگر بین طرف­های ذی نفع توافق شده باشد. میلگرد نهایتا به صورت V شکل می­شود. عدم مشاهده ترک ها با چشم عیر مسلح یا چشم با دید اصلاح شده، دلیل بر استقامت قطعه در آزمون خمش است.

 

 خمش مجدد:

مراحل آزمون مطابق شکل زیر می­باشد:

خمش میلگرد

۱- سنبه

۲- آزمونه

a- موقعیت اولیه آزمونه

b- موقعیت آزمونه بعد از انجام مراحل مطابق بند ۷-۳-۲ استاندارد

c- موقعیت آزمونه بعد از انجام مراحل مطابق بند ۷-۳-۲ استاندارد

 

خمش مجدد شامل ۳ مرحله است:

۱- خمش

۲- پیرسازی مصنوعی

۳- خمش مجدد

آزمون باید در دمای بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انجام شود و آزمونه بر روی سنبه خم شود. دما و مدت زمان پیرسازی مصنوعی باید مطابق استاندارد محصول مشخص شود. آزمونه باید بعد از سرد شدن در هوای ساکن در دمایی بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد تحت زاویه مشخص δ در جهت مخالف خم شود. عدم مشاهده ترک ها با چشم غیر مسلح یا چشم با دید اصلاح شده، دلیل بر استقامت قطعه در آزمون خمش مجدد است.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه