رد کردن لینک ها

دسته بندی میلگردها

انواع میلگرد:

 • روش تولید:

گرم نورد شده

سرد اصلاح شده

 • مقاومت کششی:

میلگرد A1: با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و  تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و ‌بطور کلی به عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود.

میلگرد A2: این نوع میلگرد با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد به عنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که به صورت آجدار و عمدتاً آج آن فنری شکل است. میلگرد A2 برای عملیات ساختمانی و خصوصاً خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن در صورت اجبار میسر بوده ‌که البته توصیه می‌شود در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود

میلگرد A3: با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد به عنوان‌ میلگرد خشک (ترد)، مناسب عملیات‌ ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی است. اکیداً برای آهنگری و تغییر شکل‌های فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نیست.

میلگرد A4: مشخصات میلگرد A4 نشان می دهد این میلگرد، دوام و استحکام بالاتری از میلگرد های A1 , A2 ,A3 دارد ولی به دلیل عدم وجود امکانات و تکنولوژی مورد نیاز، استفاده از فولادهای با کربن بالا که در تحمل ضربه و بارهای سیکلی ضعیف عمل می نمودند، تولید میلگردA4، امکان پذیر نبود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ساخت سیستم ترمکس، با کنترل درجه حرارت، سرعت سرد کردن از شمش های فولادی با کربن پایین، آج ۵۲۰ به بالا را تولید می شود که دیگر نگرانی در تحمل بار و ضربه نیز وجود نداشته باشد. میلگرد آجدار ۵۰۰ و ۵۲۰ را میلگرد A4 می نامند.

نحوه تشخیص میلگرد A3 از A2:

میلگرد A3 تردتر ( شکننده ) است. اما میلگرد A2 انعطاف پذیرتر است. یعنی خم شدنش با نرمی همراه است.

چنانچه آج میلگرد به شکل فنری باشد میلگرد از نوع A2 می‌باشد.

در میلگرد های A3 آج ها به صورت ضربدری هستند اما در A2 به صورت منفرد هستند.

در میلگرد های A2 آج ها بصورت موازی هستند ولی در میلگرد های A3 آج ها بصورت هفت و هشت هستند.

در واقع مطابق استاندارد آج این نوع میلگردها با هم متفاوت است ولی بدلیل سوء استفاده برخی تولید کنندگان از همین مطالب، میلگردهایی در بازار عرضه می شود که مثلا از آج استاندارد A3 استفاده شده ولی مقاومت فیزیکی و شیمیایی آن با میلگرد A2 سازگار باشد.

در هرصورت مطابق آئین نامه باید با انجام آزمایشات نوع میلگرد را مشخص کرد.

 

 • انواع میلگرداز لحاظ شکل ظاهری:

میله گرد ساده

میله گرد آجدار مارپیچ

میله گرد آجدار جناقی

میله گرد آجدار مرکب

میله گرد ساده

میله گرد آجدار مارپیچ

میله گرد آجدار جناقی

میله گرد آجدار مرکب

 

میلگرد

 

انواع میلگرد ازنظر جوش پذیری:

جوش پذیر: با تجهیزات و روشهای متداول قابل جوشکاری است.

جوش پذیر مشروط: در شرایطی معین با تجهیزات و روشهای معین قابل جوشکاری است.

جوش ناپذیر: با وسایل متعارف قابل جوشکاری نیست.

 

 

وزن هر شاخه:

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۸ به میزان ۵ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۰ به میزان ۷٫۵ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۲ به میزان ۱۱ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۴ به میزان ۱۵ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۶ به میزان ۲۰ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۸ به میزان ۲۵ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۲۰ به میزان ۳۰ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۲۲ به میزان ۳۷ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۲۵ به میزان ۴۷ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۲۸ به میزان ۵۸ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۳۰ به میزان ۶۶ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۳۲ به میزان ۷۵ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۳۴ به میزان ۸۵ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۳۶ به میزان ۹۵ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۳۸ به میزان ۱۰۶ کیلوگرم وزن دارد

یک شاخه ۱۲ متری میلگرد ۴۰ به میزان ۱۱۸ کیلوگرم وزن دارد

 

قطر اسمی میلگرد:

الف:  آرماتور به صورت کلاف، شاخه و شبکه‌های جوش شده یا بافته شده در کارخانه برای مصرف عرضه می‌شود و تفکیک آرماتورها بر اساس قطر اسمی آنهاست.

ب:   قطر اسمی میلگرد ساده قطری است که در برگ شناسایی ذکر می‌شود و معادل قطر دایره هم‌مساحت با مقطع عرضی نظری میلگرد و بر حسب میلیمتر است.

پ:   قطر اسمی، سطح رویه اسمی، و سطح مقطع اسمی میلگردهای آجدار به ترتیب برابر است با قطر، سطح رویه و سطح مقطع میلگردهای ساده صاف هم‌وزن آنها.

ت:   در محاسبات وزن، سطح رویه و سطح مقطع میلگرد، قطر اسمی آن و جرم واحد حجم معادل ۷۸۵۰ کیلوگرم در متر مکعب ملاک قرار می‌گیرد.

ث:   قطرهای اسمی میلگردها از ۵ تا ۵۰ میلیمتر با گامهای مختلف و قطرهای اسمی سیمهای شبکه‌های جوش شده از ۴ تا ۱۲ میلیمتر با گام ۵/۰ میلیمتر می‌باشند.

ج:    معمولاً قطرهای اسمی مورد مصرف در بتن‌آرمه و بر حسب میلیمتر به شرح زیر می‌باشند:

۵۰ و ۴۰ و ۳۲ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۶ و ۱۲ و ۱۰ و ۸ و ۶ و ۵

 

ازمایش میلگرد

 

نظرات

  1. ارسال نظر

   سلام. به سایت هایی که در زمینه فروش مصالح ساختمانی فعالیت می کنند مراجعه کنید نتیجه دقیق تری خواهید گرفت. موفق باشید

   پیوند یکتا

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه