رد کردن لینک ها

آزمون سنجش ابعاد و وزن

آزمون سنجش ابعاد و وزن:

نمونه مورد ارزیابی ابتدا از نظر ابعاد و اندازه های مورد نظر، توسط وسایل سنجش دقیق اندازه گیری شده و با مقادیر ابعاد و رواداری میلگرد مطابق جداول استاندارد میلگرد و رواداری میلگرد ارزیابی می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمایش های استاندارد میلگرد می توانید به استانداردهای ملی ایران به شماره های۳۱۳۲، ۱۷۹۷ و ۱۰۱۶ مراجعه ننمایید.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه