رد کردن لینک ها

تست التراسونیک آرایه فازی (PA)

تست التراسونیک آرایه فازی (PA):

آرایه فازی التراسونیک یک روش پیشرفته تست التراسونیک می‌باشدکه دارای کاربردهایی در زمینه‌ی تصویربرداری پزشکی و تست غیر مخرب است. کاربردهای رایج، معاینه‌ی قلب به صورت غیر تهاجمی یا پیدا کردن عیوب مواد ساخته شده مثل جوش‌ها می‌باشند. پروب‌های المنت منفرد (آرایه بدو فاز) که به صورت فنی به عنوان پروب‌های یکپارچه شناخته می‌شوند، یک پرتو را درمسیر ثابت منتشر می‌کند. برای آزمایش یا تحقیق درباره‌ی حجم زیادی از مواد، یک پروب معمولی در حالت کلی باید به صورت فیزیکی چرخانده شود یا برای عبور اشعه از میان منطقه‌ی مورد نظر، حرکت داده شود.

بررسی با آرایه فازی:

در بالا، پروب یک سری از پرتوها را برای جوش دادن با صدا منتشر می‌کند. در پایین، نقص در جوش به عنوان نشانگر  قرمز روی صفحه‌ی دستگاه ظاهر می‌شود. پرتو قابل کنترل است، زیرا پروب آرایه فازی از المنت‌های کوچک چندگانه تشکیل شده است، که هر کدام می‌توانند به طور مجزا در یک زمان گیری محاسبه شده‌ی کامپیوتری پالس بدهند. اصطلاح فازی به زمان بندی و اصطلاح آرایه به المنت‌های چندگانه اشاره دارند.

 

تست جوش بازرسی جوش

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه