رد کردن لینک ها

تست جوش جریان چرخشی (ET)

تست جوش جریان چرخشی (ET):

الکترومغناطیسی برای تشخیص نقص در مواد رسانا استفاده می‌کند. یک سیم پیچ دایره‌ای که جریان را حمل می‌کند در نزدیکی نمونه‌ی آزمایشی (رسانای الکتریکی) قرار می گیرد. جریان متناوب در سیم پیچ میدان مغناطیسی متغیری ایجاد می‌کند که با نمونه‌ی آزمایشی بر هم کنش داشته و جریان چرخشی را تولید می‌کند. اصطلاح جریان چرخشی (جریان‌های فوکو نیز نامیده می­شود) از جریان‌های مشابه دیده شده در آب می‌آید. هنگامی که جریان متناوب به یک هادی مانند سیم مسی اعمال می‌شود، میدان مغناطیسی در داخل و اطراف آن ایجاد می‌شود. تغییرات در هدایت الکتریکی یا نفوذ پذیری مغناطیسی نمونه‌ی آزمایشی و یا وجود هر گونه اختلال موجب تغییر در جریان چرخشی و تغییر متناظر در فاز و دامنه‌ی جریان اندازه گیری شده می‌شود. این مبنای بازرسی جریان چرخشی استاندارد (سیم پیچ مسطح) است. چند محدودیت وجود دارد، از جمله‌ی آن‌ها: فقط مواد رسانا را می‌توان آزمایش کرد، سطح مواد باید قابل دسترسی باشد، اتمام مواد ممکن است باعث قرائت نادرست شود، عمق نفوذ به مواد محدود است و اختلال‌هایی که موازی با پروب قرار می‌گیرند، ممکن است غیر قابل تشخیص باشند.

 

تست جوش جریان چرخشی

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه