رد کردن لینک ها

تست جوش نفوذ مایع (LT)

تست جوش نفوذ مایع (LT):

مراحل تست جوش نفوذ رنگ:

  1. صفحه دارای شکاف همراه با گریس و خاک
  2. صفحه پس از تمیز کردن به وسیله‌ی تمیز کننده
  3. صفحه پس از استفاده از نفوذ کننده
  4. صفحه پس از پاک کردن نفوذ کننده‌ی اضافی
  5. صفحه پس از به کار بردن ظاهر کننده

روش‌های بازرسی نفوذ مایع، به خاطر نقص‌هایی که روی سطح ظاهر می‌گردند، برای بررسی مواد غیر متخلخل استفاده می‌شوند و این نقص‌های سطح، با بازرسی نفوذ می‌توانند پیدا شوند. این روش می‌تواند محل انواع مختلفی از ترک‌های مرتبط با شکاف جوشکاری، سنگ زنی، تخلخل یا عدم اتصال بین فلزات را مشخص کند. تجهیزات مورد استفاده در آزمون تست نفوذ مایع قابل حمل هستند: قوطی‌های آئروسل پاک کننده، رنگ و یک ظاهر کننده. هنگامی که از نفوذ فلورسنت استفاده می شود، یک منبع نور سیاه در محدوده‌ی  ۳۶ واحد آنگستروم و یک کلاهک یا منطقه‌ی تاریک مورد نیاز است. این روش مطابق با ASTM E 165 می باشد. سه نوع نفوذ کننده وجود دارد: آب قابل شستشو، امولسیون و حلال قابل زدودن. اختلاط بین این مواد مجاز نیست. تست نفوذ مایع می‌تواند به سرعت و به راحتی انجام شود؛ هزینه‌ی آن در هر فوت جوش کمتر از هر نوع روش غیر مخرب، به جز بازرسی چشمی است. با این حال، تخلخل و پاکیزگی نامناسب سطح، حساسیت تکنیک بازرسی را کاهش می‌دهد و آلاینده‌هایی مانند آب، روغن و گریس می‌توانند ناپیوستگی‌ها را پر کنند، بنابراین نفوذ کننده وارد نمی شود. در بازرسی نفوذ مایع، هم مرئی و هم فلورسنت، سطح یک ماده با فیلمی از مایع نفوذ کننده پوشش داده می‌شود. مایع می‌تواند به هر شکافی روی سطح نفوذ کند و فیلم اضافی روی سطح برداشته می‌شود.یک ظاهر کننده پس از آن به کار برده می‌شود که نفوذ کننده را از ناپیوستگی به سطح بیرون می‌کشد تا بازرس بتواند شکاف را مشاهده کند. تجهیزات پتروشیمی، مجاری تحت فشار و لوله کشی، که اغلب از مواد غیر مغناطیسی ساخته شده‌اند، می‌توانند با استفاده از این روش برای شکاف‌های کم عمق و پر منفذ سطح  بازرسی شوند. نشانه‌های ترک‌ها و تخلخل با استفاده از ظاهر کننده‌ی خشک، به سرعت تراوش می کنند.

 

تست جوش نفوذ مایع

تست جوش نفوذ مایع

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه