رد کردن لینک ها

تست جوش مخرب

تست جوش مخرب:

در روش تست کنترل کیفیت و جوشکاری، گاهی اوقات نمونه‌های متالوگرافی از یک سازه برداشته می‌شوند تا کیفیت جوشکاری کنترل شود. این تست‌های مخرب به منظور تعیین بصری خصوصیات جوش‌ها استفاده می‌شوند. نمونه‌های تست متالوگرافی بخش‌هایی هستند که از محل جوش در سطح مورد نظر بریده شده و سپس برای آشکار ساختن ساختار آن صیقل داده می‌شوند.

این نمونه‌ها ممکن است با چشم غیر مسلح یا با بزرگنمایی‌های مختلف برای مثال با استفاده میکروسکوپ بررسی شوند. خصوصیاتی که باید کنترل شوند شامل یکنواختی، محل و عمق نفوذ جوش‌ها؛ ساختارهای متالورژیکی جوش، ناحیه‌ی همجوشی و ناحیه تحت تاثیر حرارت؛ گستردگی و توزیع اجزاء نامطلوب در جوش؛ گرادیان سختی و تعداد نواحی جوش هستند.

سه دسته تست مخرب وجود دارد: شیمیایی، سختی سنجی و مکانیکی.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه